Firma Prawnicza Lege Artis

Witam Państwa na stronie Firmy Prawniczej Lege Artis -- firmie świadczącej porady prawne przez internet, prowadzonej przez doświadczonego prawnika o blisko 20-letnim stażu zawodowym. 

Podejmę stałą współpracę z Klientami zainteresowanymi wysokiej jakości obsługą prawną w zakresie:

  • prawa internetu i nowych technologii: szeroko pojęte porady prawne dla portali internetowych, administratorów i użytkowników każdego forum internetowego,
  • prawa autorskiego: spory dotyczące bezprawnego korzystania z utworów, ochrona praw twórców, inne sprawy z zakresu prawa autorskiego, 
  • prawa własności intelektualnej: wsparcie przy rejestracji znaków towarowych, ochrona baz danych,
  • prawa pracy: wsparcie pracodawców w zakresie rozwiązywania problemów związanych z prawem pracy: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, wsparcie przy przejęciu zakładu pracy (art. 23(1) kodeksu pracy), spory z pracownikami,
  • ochrony danych osobowych: w tym ustalania treści klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, polityki prywatności, wsparcie w zgłoszeniu do GIODO ABI lub zbioru danych osobowych,
  • prawa prasowego: w tym rejestracja dzienników i czasopism, sprostowania prasowe (które mogą przytrafić się każdemu, nawet niewielkim serwisom internetowym), ochrona praw dziennikarzy,
  • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym formułowania regulaminów, wzorców umów na świadczenie takich usług, klauzul i oświadczeń dla klientów, wsparcia w rozwiązywaniu sporów dotyczących treści na stronach internetowych, komentarzy,
  • prawa reklamy, ochrony praw konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji, nieuczciwej reklamy,
  • spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
  • spraw gospodarczych (pozwy sądowe, pisma procesowe).
(szczegółowy opis znajdziecie Państwo w zakładce "specjalizacje")

Przed złożeniem zlecenia proszę zapoznać się z zakładką "zasady współpracy", a także z opisem zasad etycznych, którymi kieruję się przy świadczeniu usług.

Ważne: nie świadczę usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej! Jest to podyktowane nowelizacją przepisów w zakresie obowiązku dokumentowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej. Jednakże w wyjątkowych przypadkach jestem w stanie przyjąć takie drobne zlecenie pro bono -- wówczas poproszę Państwa o wpłatę 20-50 złotych na Schronisko dla Zwierząt we Wrocławiu.